Karta pływacka

SZKOŁA PŁYWANIA SWIMTEAM AGHARTA przeprowadza oraz organizuje egzaminy na kartę pływacką.

Każdy uczestnik, który zda egzamin otrzyma specjalną kartę honorowaną przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.

Jest to pierwszy egzamin pływacki, na który należy spełnić określone przez WOPR ustawą kryteria.

Egzamin na kartę pływacką obejmuje:
  • Przepłynięcie w wodzie stojącej dystansu 200m w dowolny sposób i w dowolnym czasie (w tym przynajmniej 50m stylem grzbietowym), albo przepłynięcie z prądem wody 400m w dowolnym czasie i w dowolny sposób (w tym przynajmniej 100m stylem grzbietowym)
  • Wykonanie skoku do wody z wysokości nie mniejszej niż 0,7m
  • Przepłynięcie pod lustrem wody conajmniej 5m w wodzie stojącej lub 15m z prądem wody (start z wody)
Kartę pływacką może uzyskać osoba, która:
  • okaże dowód tożsamości
  • uiści wpłatę w wysokości 25 zł (na terenie całej Polski)
  • Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do okazania pisemnej zgody prawnych opiekunów.

Karta pływacka jest bezterminowa.

Egzamin przeprowadza ratownik WOPR, posiadający odpowiednie kompetencje.

Karta pływacka jest niezbędna do przystąpienia do kursu na Młodszego Ratownika WOPR.

Osoba posiadająca kartę pływacką zobowiązana jest do:

  • podporządkowywania się zaleceniom odpowiednich organów upoważnionych do kontrolowania
  • przestrzegania wszystkich przepisów porządkowych, a także postanowień regulaminów obowiązujących na akwenach wodnych.

Zapraszam do kontaktu w celu ustalenia terminu egzaminu.