Polityka Prywatności

§.1 Postanowienia Ogólne Administratorem danych jest SwimTeam AGHARTA Damian Kobiałka z siedzibą w Bielsku-Białej ul. PCK 12/42, NIP: 937-253-95-62, REGON: 243374360. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności (jeżeli wynika to bezpośrednio z opisu).

zobacz więcej

Komunikat wakacyjny 2018

Dzień dobry!

Mam do przekazania bardzo ważne informacje odnośnie działań w czerwcu, lipcu, sierpniu oraz wrześniu 2018r.

Z racji ilości komunikatów postanowiłem nagrać krótkie video i udostępnić każdemu. W celu otrzymania dostępu do materiału bardzo proszę o wysłanie wiadomości prywatnej na moim FanPage o treści "KOMUNIKAT"

zobacz więcej